Tot eind jaren tachtig werd nog steeds asbest gebruikt, hoewel de kankerverwekkende werking ervan al sinds het begin van de jaren zeventig bekend was. Tegenwoordig moeten ambachtslieden en huiseigenaren aan hoge afvalverwijderingsnormen voldoen. Asbestplaten werden vaak gebruikt als wand- of plafondplaat in appartementsgebouwen.

 

Vloer – plafond – wand

Asbestplaten waren een bijzonder populair materiaal omdat ze zeer licht zijn en tegelijkertijd een goede sterkte hebben. De asbesthoudende panelen die destijds bekend stonden als flexplaten, werden in de woningbouw echt overal gebruikt. Ze zijn zowel op de muur als op de vloer of onder het plafond te vinden.

 

Lijm voor Flexplates

De lijm waarmee de praktische platen werden bevestigd, bevatte in veel gevallen ook asbest. Bij het afvoeren komt er niet alleen asbest los van de platen zelf, maar splitst de lijm ook deze schadelijke vezels tijdens het doorbuigen. Asbest verwijderen kan gevaarlijk zijn door de stofdeeltjes die vrijkomen. Hierdoor wordt ook geadviseerd om een professional in dienst te nemen.

 

Onbeschadigd – ongevaarlijk

Zolang je de panelen niet beschadigt, zullen er geen schadelijke vezels ontsnappen. Bij het verwijderen van de asbestplaten moeten echter gecertificeerde specialisten van een gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld. De bedrijven moeten aan bepaalde eisen voldoen en de specialisten moeten slagen voor een staatscontrole om asbest te verwijderen.

 

Asbestlijmen – verwijderen of afdekken van de lijm

De speciale lijmen waarmee de asbesthoudende panelen werden bevestigd, werden vroeger eenvoudig afgedekt of afgedicht na het verwijderen van de asbestplaten. Nu zijn de overheidsvoorschriften voor het verwijderen van asbest echter aangescherpt. Pas in 2012 werden bijvoorbeeld de voorschriften voor het verwijderen van asbesthoudende panelen verder aangescherpt.

 

Tips & Trucs

Als je dergelijke lijmlagen op de vloer of het plafond van een huis tegenkomt dat je wilt renoveren, moet je in theorie een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Als je de lijmlaag zelf schuurt, laat dan de schadelijke vezels los. Deze zitten niet alleen in de lucht tijdens het werk, maar zitten ook in alle scheuren en kunnen andere mensen in het huis beschadigen.

 

Ook moeten mensen er rekening mee houden dat ze niet in staat zullen zijn om in het huis te wonen terwijl het gerenoveerd wordt. Het gevaar voor de gezondheid zou te groot zijn. Bijkomende verblijfskosten moeten daarom worden opgenomen. In sommige gevallen is het echter mogelijk om een deel van het huis te isoleren zodat je er tijdens de renovatie in kunt wonen. Dit moet geval per geval en na overleg met het afvalverwerkingsbedrijf worden beslist. Milieu-Control is een professioneel asbest saneringsbedrijf dat ingehuurd kan worden om alle asbest gerelateerde zaken voor jou af te handelen.