Fundering

De fundering is essentieel voor uw woning. Zonder fundering zouden de muren niet blijven staan en zou binnen de kortste keren uw huis in elkaar zakken. Gelukkig heeft elke woning in Nederland een fundering, maar niet elke woning heeft een sterke fundering. Funderingsproblemen komen vaker dan ooit voor in ons land en het kan grote gevolgen hebben voor uw woning. In dit artikel vertellen we u alles over de oorzaken van funderingsproblemen en hoe u er mee om moet gaan.

Funderingsproblemen herkennen

Wanneer uw woning kampt met funderingsproblemen is dit relatief makkelijk te herkennen. Een instabiele fundering is namelijk niet in staat om de ondersteuning te geven die hij ooit wel gaf. Dit kan op den duur de volgende gevolgen hebben:

 

  • Hoogteverschil tussen uw woning en het trottoir
  • Klemmende deuren en ramen (los van seizoenen)
  • Scheuren in de muren en/of gevel
  • Scheve vloeren in de woning

De veroorzakers van funderingsproblemen

Funderingsproblemen kunnen op meerdere manieren ontstaan. Je hebt het zelf vaak niet eens in de gaten, totdat het echt voor problemen begint te zorgen. Hieronder geven we een korte toelichting van de mogelijke oorzaken van funderingsproblemen.

Vochtverlies

Wanneer het gedurende een langere periode zeer warm is geweest kan het grondwater verdampen. Of de bomen rondom uw woning trekken meer water uit de grond dan normaal, om wat voor reden dan ook. De draagkrachtige grond wordt hierdoor aangetast.

Bodemgesteldheid

Door het wegspoelen van de draagkrachtige grond, of door inklinking van veen- of kleigrond, heeft de fundering niet langer meer voldoende ondersteuning.

Verschil in funderingstype

Sommige mensen breiden na een aantal jaren hun woning uit met een aan- of uitbouw. Belangrijk is dat er voor hetzelfde funderingstype gekozen wordt. Doet u dit niet, dan kan deze ongelijkheid op den duur voor problemen zorgen.

Geconcentreerde belasting

Door een constructiefout, of dooréén of meerdere er zware objecten, kan de fundering op een specifiek punt teveel belast worden. Op den duur tast dit de fundering aan.

Externe factoren

Als u zich in een gebied bevindt met extreem veel verkeer of hevige bouwwerkzaamheden kan dit ook de draagkrachtige grond aantasten door middel van trillingen. Bij een fundering die niet al te veel ondersteuning had zal dit tot problemen leiden.

Professioneel funderingsonderzoek

Het is belangrijk dat u, al is het een voorgevoel, bij merkbare funderingsproblemen zo snel mogelijk een expert inschakelt voor funderingsonderzoek. Experts zullen namelijk tot in de puntjes uitzoeken wat de oorzaak is en hier professioneel naar handelen. Een duurzaam herstel is essentieel om te voorkomen dat het ooit weer gebeurd. Een professioneel funderingsonderzoek en duurzame herstelwerkzaamheden zullen dit ter wege brengen.