Horeca staat voor hotels, restaurants en cafés. Aangezien hier eten en drinken wordt bereid en slaapplekken worden aangeboden, is de hygiëne en veiligheid in de horeca erg belangrijk. Om de hygiëne en veiligheid in de keuken te waarborgen zijn er een aantal richtlijnen gemaakt voor de horeca, die richtlijnen staan in de HACCP-regels. Wat dit precies betekent en waarom het zo belangrijk is lees je hieronder.

Wat betekent HACCP?

HACCP is een afkorting, het staat voor Hazard Analysis Critical Control Points. Hazard betekent letterlijk ‘risico’ of ‘gevaar’. Dit gaat over het risico op schade voor de gezondheid wanneer de hygiëne niet goed is. Analysis staat voor de analyse van de bereidingsprocessen van het voedsel. Dit houdt in dat er goed wordt opgelet hoe het voedsel wordt bereid en of het wel hygiënisch is. De laatste drie letters staan voor Critical Control Points, dit gedeelte hoort bij elkaar. De Critical Control Points zijn de bepalende controle punten. Dit zijn dus de belangrijke punten waarop gecontroleerd moet worden.

7 regels van HACCP

De HACCP-regels zijn dus de regels die ervoor zorgen dat er voldoende veiligheid en hygiëne in hotels, restaurants en cafés is, maar welke regels zijn dit precies? De eerste regel in het lijstje is ‘inventariseer alle potentiële gevaren en wijs de reële gevaren aan.’ Dit heeft dus te maken met ‘Analysis’, de gevaren moeten goed geanalyseerd worden. Regels twee tot en met vijf gaan allemaal over de Critical Control Points (CCP). Regel twee is: ‘Ga na welke maatregelen er nodig zijn om het gevaar te beheersen en stel de kritische beheerspunten (CCP’s) vast.’ Regel drie: ‘Geef per CCP de kritische grenzen aan.’ Regel vier is: ‘Stel vast hoe de CCP’s bewaard worden.’ De laatste regel over de CCP’s is regel vijf: ‘Leg de correctieve acties vast per CCP’. De zesde regel is: ‘Pas verificatie toe.’ Dit betekent dat alles nog een extra keer gecontroleerd moet worden om vast te stellen dat alles goed verloopt. Tenslotte is er nog een zevende regel: ‘Houd documentatie en registraties bij.’ Alles moet dus goed genoteerd worden.

Waarom is HACCP zo belangrijk?

Heel leuk, al die regels voor de horeca, maar waarom is het zo belangrijk dat de horeca zich hieraan houdt? Een HACCP-plan zorgt ervoor dat de veiligheid van zowel werknemers als gasten goed gewaarborgd kan worden. Daarnaast bevorderd het de hygiëne in de horeca. Zonder deze regels zouden er grote gezondheidsgevaren kunnen ontstaan.