Riooldiensten

Staat jouw badkamer ineens volledig blank na een douchebeurt? Of loopt het water in de gootsteen niet meer weg? Dan is het aannemelijk dat je met een verstopte afvoer te maken hebt. Water dat niet meer weg kan stromen of zelfs omhoog borrelt, duidt namelijk op een verstopping. Een verstopte riolering kan jouw wooncomfort erg belemmeren. Het is daarom raadzaam om het probleem snel te laten verhelpen.

Waarom adequaat handelen belangrijk is

Een verstopte riolering is heel erg onpraktisch. Wanneer de verstopping al serieuze vormen heeft aangenomen, beperkt het je enorm in je handelen. Loopt het water in de badkamer bijvoorbeeld helemaal niet meer weg en is douchen daardoor onmogelijk geworden? Of overstroomt het toilet als je deze doorspoelt? Dan is een snelle oplossing van ontstoppingsbedrijf Den Haag essentieel. De verstopping zorgt namelijk niet alleen vanuit praktisch oogpunt gezien voor ongemak. Het kan ook schadelijk worden voor je gezondheid. Wanneer er sprake is van langdurig stilstaand water zullen rioolvliegjes de kop opsteken. Deze beestjes dragen allerlei bacteriën met zich mee en wil je daarom liever niet in huis hebben. Treed daarom altijd adequaat op wanneer je een verstopping opmerkt.

Verklein de kans op een verstopping

De gevolgen van een verstopte riolering zijn vaak groter dan men vooraf verwacht. Je wilt dan liever ook niet met een verstopping te maken krijgen. Gelukkig kun je zelf de kans op een verstopte afvoer verkleinen. De preventiemaatregelen hebben vooral betrekking op het al dan niet wegspoelen van bepaalde dingen. Veel mensen zijn geneigd om bepaalde soorten afval door het toilet weg te spoelen. Je moet hierbij bijvoorbeeld denken aan kit of overige bouw gerelateerde materialen. De afvoer is hier niet voor gemaakt waardoor het materiaal zich zal gaan ophopen. Hierdoor ontstaat al snel een serieuze verstopping. Deponeer deze materialen dus niet in het toilet. Daarnaast is het regelmatig schoonmaken van het afvoerputje in de keuken en de douche een effectief preventiemiddel. Je verkleint hiermee de kans op een verstopping aanzienlijk.

Zelf de verstopping verhelpen

Heb je te maken met een kleine verstopping in de afvoer? Dan kun je proberen deze zelf te verhelpen. Het is allereerst belangrijk dat je al het mogelijke vuil uit het afvoerputje verwijdert. Zijn alle zichtbare onderdelen schoon? Dan kun je met een kleine rubberen ontstopper de verstopping proberen te verhelpen. Lukt dit niet? Dan kan het helpen om soda opgelost in heet water door de afvoer te spoelen. Is de verstopping niet verholpen of twijfel je hieraan? Schakel dan altijd een expert op het gebied van rioolontstoppingen in. Zo weet je ten minste zeker dat je van de verstopping af bent.