Een leerachterstand zorgt voor stress en verlies van motivatie

De basisschool is voor kinderen een leuke maar moeilijke periode. Ze komen voor het eerst in aanraking met nieuwe en verschillende leerstof. Niet elk kind zal deze leerstof even snel opnemen. Een kind dat bij een bepaald vak een achterstand oploopt, zal zich hier vaak slecht over voelen. Die achterstand weer ophalen is moeilijk. Er is namelijk maar één leerkracht in de klas die zich met de hele groep moet bezighouden.

Kinderen met een leerachterstand zijn daarom vaak gestresseerd. Ze snappen niet waarom de andere leerlingen de leerstof wel zo snel begrijpen. Ze raken ongemotiveerd en zullen met tegenzin naar school gaan. Bijles met een persoonlijke begeleider is hier de ideale oplossing voor.

Een individueel plan vormt de basis van bijles

Tijdens de bijles krijgt een kind persoonlijke aandacht. Er wordt een individueel plan opgesteld. Dit plan is voor iedereen anders. Elke leerling bestudeert de leerstof op zijn eigen tempo. Er wordt uitgezocht waar de knelpunten exact zitten en het leerplan wordt hierop gebaseerd. Een achterstand op één of meerdere vakken betekent niet dat het kind het niveau niet aankan. Een vak dat buiten de interesses van het kind valt, zal sowieso moeilijker aan te leren zijn. Het is nu eenmaal zo dat je sneller leerstof oppikt als je hier ook werkelijk in geïnteresseerd bent. Dit is de hoofdreden waarom er steeds meer bijles gegeven wordt. De leerling kan met een individuele begeleider op zijn eigen tempo de leerstof trachten te ontcijferen.

Een goede begeleider is het halve werk

Naast het gepersonaliseerd leerplan heeft bijles nog tal van voordelen. De persoonlijke begeleider is hier één van. De begeleider zal op een rustige manier samen met het kind de leerstof onder de loep nemen. Er zal zo een vertrouwensband ontstaan. De leerling zal zich volledig op zijn gemak voelen bij de leerkracht. Waar het kind in de klas misschien wat schaamte heeft om vragen te stellen, zal dit veel vlotter gaan bij de persoonlijke begeleider. Doordat de begeleider de sterke punten van het kind benadrukt en ze samen aan de verbeterpunten werken, zal het kind zijn zelfvertrouwen langzaamaan weer terugwinnen.

Door een duidelijke planning krijgen de kinderen een goed overzicht van de leerstof. De begeleider zal de vooruitgang en de verbetering ook steeds bespreken met het kind. Kinderen zullen zo het hoofd koel houden en de stress zal verdwijnen. Hun zelfbeeld zal weer hoger worden en ze zullen zich beter in hun vel voelen. De leerlingen geloven weer in zichzelf en dit vertaalt zich automatisch in betere cijfers.

Er bestaan steeds meer professionele bedrijven die bijles geven. Vooral bijles in Amsterdam is een groeiende industrie. Kinderen worden er gelukkiger van en dat is nu net waar ouders naar op zoek zijn.

Met een overzichtelijke planning wordt huiswerk kinderspel

Kinderen hebben het niet alleen moeilijk met leerstof. Naarmate ze steeds meer huiswerk krijgen, dreigen kinderen het overzicht wel eens te verliezen. Ze weten niet hoe en waar ze moeten beginnen. Daarom kiezen ouders tegenwoordig ook steeds vaker voor gepersonaliseerde huiswerkbegeleiding. Zo krijgt het kind hulp van een begeleider bij het plannen van het huiswerk of het leren voor toetsen. Een goede planning is namelijk de basis van alles. Wanneer een kind duidelijk voor ogen heeft hoe en waar te beginnen,zal de rest vanzelf vlotter gaan. Net zoals bijles, stijgt de populariteit van huiswerkbegeleiding in Amsterdam. Niet alleen is er meer vraag naar, veel oudere studenten zien hier ook de perfecte studentenbaan in.

Een sympathieke maar serieuze student is de perfecte begeleider

Tijdens de bijles is er zeker ook tijd voor een gezellig gesprek en mag er eens goed gelachen worden. Zoals al eerder vermeld, is het daarom belangrijk een geschikte begeleider te kiezen. Voor kleine kinderen is het vaak aan te raden een relaxte student met verstand van zaken te kiezen. Kleine kinderen zullen zich meer op hun gemak voelen bij een student dan bij een volwassene. Ze zullen sneller vragen durven stellen en zullen de les op een ontspannen manier volgen.Bijles geven is dan ook de perfecte bijbaan voor studenten. Studenten kunnen deze bijbaan immers makkelijk combineren met hun studies. De kinderen zullen hen dwingen op een andere manier naar de leerstof te kijken waardoor ze er nog iets van zullen bijleren ook. De student zal communicatieve vaardigheden, motivatiekracht en inlevingsvermogen ontwikkelen. Dit zijn allemaal eigenschappen die in hun verdere loopbaan van pas zullen komen. Toekomstige werkgevers zijn steeds op zoek naar nieuw talent met deze kwaliteiten, waardoor de studenten sneller werk zullen vinden. Bijles geven is op zich ook een heel mooi gebeuren. De begeleider maakt las het ware het verschil voor iemand. De fonkeling in de ogen van de leerling als hij eindelijk die moeilijke leerstof helemaal begrijpt, is het mooiste wat er is.

Motiveer je kinderen

Het tijdperk dat kinderen zich schamen voor bijles is voorbij. Kinderen willen geen achterstand op andere leerlingen. Bijles maakt moeilijke vakken weer interessant. Door middel van een persoonlijk plan, gebaseerd op hun individuele behoeftes, zullen ze de leerstof op hun eigen tempo bekijken. Bijles kan één op één gegeven worden of in kleinere groepjes, De begeleider zorgt voor structuur en motivatie. Kinderen zullen zich beter in hun vel voelen en zullen met plezier naar school gaan. Kortom, bijles maakt school weer leuk!